חדשות

28 / 03 / 2018   Newsletter

ניוזלטר 3/18 – הייטק: ניהול מאגרי מידע ואבטחת מידע

ניוזלטר 3/18 – הייטק: ניהול מאגרי מידע ואבטחת מידע.

עם כניסת התקנות החדשות לתוקף בחודש מאי, נבקש לעדכנכם בחובות המוטלים על כל אדם ותאגיד המחזיקים מידע אישי. למידע נוסף בנושא, ניתן לפנות לעו"ד עודד נתן.