Tender Law & Administrative Appeals

בנוסף לניסיון הרב של משרד גלוזמן, חוברס, להט ושות’, בתחום הליטיגציה המסחרית, למשרדנו ניסיון עשיר בתחום דיני המכרזים והעתירות המנהליות. למחלקת הליטגציה ניסיון ומומחיות ספציפיים בייצוג בעתירות מנהליות במגוון תחומים (לרבות בערעורים מנהליים המגיעים לדיון בבית המשפט העליון) ובמתן חוות דעת משפטיות הקשורות להליך המכרזי. עם לקוחות המשרד נמנים גופים ציבוריים וכן תאגידים פרטיים ואנשי עסקים. בשל הגישה העסקית והפרקטית, אשר נועדה לשרת את האינטרסים האמתיים של הלקוח, המשרד הצליח פעמים רבות להשיג עבור הלקוח את התוצאה הרצויה מבחינתו, גם ללא צורך בניהול ההליך עד תומו ובקבלת פסק דין סופי.

בנוסף לניסיון בתחום העתירות המנהליות, למשרדנו ניסיון רב בתחום דיני המכרזים, בו המשרד מעניק ללקוחותיו ליווי שוטף וקפדני לאורך כל הליכי המכרז, לרבות ניסוח מסמכי המכרז (עבור מגיש המכרז), בדיקת מסמכי המכרז, התאמה לדרישות תנאי הסף, עריכת הסכמים מול קבלני משנה, פיקוח, בדיקת תוצאות המכרז ועוד.